Montering med golvvärme

Ett bra golvvärmesystem, antingen med el eller varmvatten, är en utmärkt metod för att värma också ett trägolv, boendekvaliteten höjs om du har ett varmt golv under dina bara fötter. Timberwise trägolv lämpar sig bra för användning med golvvärme och om du beaktar följande faktorer säkrar du att golvet fungerar med golvvärme. Ändå Lärk rekommenderas inte att installeras med golvvärme om man kan inte garantera att relativ fuktighet i rummet ska bli ständigt mellan 40 – 60Rh. Den här art av trä kan få sprickor om används i torrare förhållanden.

Beakta följande faktorer om du lägger ett golv utanpå golvvärme:

 • Golvets yttemperatur får inte överstiga +25°C . Detta gäller också för ytor under mattor eller möbler. Observera att vanliga mattor leder, dvs., höjer golvets yttemperatur med ca +2°C!
 • Golvets temperatur får inte växla regelbundet mer än 2°C , dvs. vi rekommenderar inte nattström för Timberwise golv.
 • Golvvärmen bör installeras under hela golvet, inte enbart där man går, eftersom golvvärmen bör fördela värmen jämnt över hela golvytan.
 • Golvvärme torkar upp både inomhusluft och parkett! Därför bör man uppmärksamma att inomhusluftens relativa fuktighet under alla årstider bör vara 40-60 % RH. Du kan höja luftfuktigheten med t.ex. en luftfuktare samt med normalt liv och leverne; matlagning, bastubad, grönväxter. Om den relativa fuktigheten understiger den rekommenderade gränsen kan det uppstå sprickor i golvet.
 • Vid installation med golvvärme bör man ALLTID installera en fuktspärr, (0,2 mm plastfolie med överlappande sömmar på minst 200 mm eller tejpade sömmar), oberoende av undergolv (till och med trägolv kräver fuktspärr med golvvärme).
 • Avskilj de golvytor som inte är försedda med golvvärme med en expansionsfog.
 • Golvvärmekablarna eller rören bör installeras åtminstone på ett 30 mm avstånd från Timberwise produktens grundmaterial.
 1. golv med träkonstruktion bör ha luftficka
 2. betonggolv ett skikt avjämningsmassa

Montering på golvvärme

 • Undergolvet bör få torka ca 2 veckor före montering.
 • Värmesystemets temperatur ökas med 5°C per dag till dess effekten är hälften av den maximala effekten. Därefter lämnas värmen på max i tre dagar. Efter uppvärmningen bör yttertemperaturen sänkas till 18° C.
 • Under uppvärmningen bör rummen vara väl ventilerade.
 • Stäng golvvärmen en dag före installationen.
 • Lägg golvet enligt Timberwise installationsanvisningar.
 • Vi rekommenderar inte korkfiltpapp som undermaterial (eventuell luktolägenhet på grund av bitumenlukt).
 • Koppla på golvvärmen ca en dag efter installationen. Höj långsamt temperaturen under 5 dygns tid så, att trägolvets yttemperatur aldrig överstiger +25 °C. Täck inte ens delvis golvet under den här tiden.
 • Den relativa luftfuktigheten bör alltid ligga på 40-60 %. Rekommenderad rumstemperatur är 18-24°C.
 • Om förhållandena ligger över eller under dessa värden kan golvet röra sig mera. Tillverkaren, återförsäljaren eller läggaren bär i sådana fall inget ansvar.