Skötsel av oljevaxade produkter

Tammi Classic Harjattu Öljyvahattu Tammi Handwashed Grey Harjattu Öljyvahattu Tammi Vintage Pyhä Hiottu Öljyvahattu

Ett Timberwise golv är klart att användas genast efter montering och den första rengöringen. Om man installerar, använder och sköter golvet rätt håller det i decennier. Till ett trägolvs karaktär hör att spår efter användning får synas. Man bör beakta användningsgrad och slitfaktorer då man sköter ett oljevaxat golv.

Vid behov kan man från Timberwise beställa ett skötselpaket som innehåller: OSMO Colorin Wisch Fix- rengöringsmedel, rengörings- och underhållsvaxspray samt färgat eller ofärgat oljevax för reparation av små repor.

Det är enkelt att sköta ett Timberwise golv om man beaktar följande huvudprinciper:

 • korrekta förhållanden vad gäller luftfuktighet (RF 40-60%) och temperatur (+18-24°C), ventilation, luftfuktning
 • dörrmattor på ytterdörrarnas båda sidor
 • plastmattor för förvaring av skor i tamburen för att undvika vattenskador
 • använd en liten mängd vatten vid städning, golvet bör vara torrt inom en minut efter avtorkning!
 • fläckar bör omedelbart avlägsnas
 • möbler och bordsben förses med möbeltassar

Regelbunden skötsel och rengöring

Privata hem

 • Dammsug upp all lös smuts och torka av golvet med en något fuktig mopp. Undvik att blöta ner golvet, använd alltid så lite vatten som möjligt då du rengör trägolv.
 • Som tvättlösning rekommenderar vi varmt vatten och milt rengöringsmedel, t.ex. OSMO Colorin Wischfix-rengörings- och skötselkoncentrat. Läs noggrant bruks- och doseringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning!
 • För svårare fläckar rekommenderar vi OSMO Colorin Underhålls- och rengöringsvax. En liter Underhålls- och rengöringsvax räcker rätt doserat till en ca 100 m2 stor golvyta (rekommenderad dosering 2 teskedar för 1 m2  golvyta)Använd möbeltassar under alla möbler och bordsben för att undvika repor!

Om trägolvets yta har skadats, t.ex. vid flyttning av möbler, kan man punktvis behandla golvet med OSMO Colorin oljevax.

 • Vid behov slipas ytan lätt (slippapper 150-180) varefter golvet rengörs omsorgsfullt.
 • Stryk på ett tunt lager oljevax och låt torka 8-12 timmar (+20°C), se till att ventilationen är bra.
 • Den slutliga slitytan uppnås först efter ca 2 veckor och då kan golvet poleras.

OBS! Ytstrukturen hos ett borstat trägolv förändras om ytan slipas. Timberwise Herggårdsgolv har en 4 mm tjock slityta, vilket betyder att till och med ett borstat golv kan slipas åtminstone 2 gånger.

Offentliga utrymmen

Daglig skötsel:

 • Dammsug upp all lös smuts och torka av golvet med en något fuktig mopp. Blöt inte ner golvet.
 • Som tvättlösning rekommenderar vi varmt vatten och milt rengöringsmedel, t.ex. OSMO Colorin Wischfix-rengörings- och skötselkoncentrat.
 • För svårare fläckar rekommenderar vi OSMO Colorin Underhålls- och rengöringsvax.

En gång per vecka eller vid behov:

Behandla det torra och rena golvet med OSMO Underhålls- och rengöringsvax. Applicera en liten mängd rengöringsvax direkt på slitna ställen och polera dem med en slipmaskin,  Först med grov rondell och sedan med poleringsrondell.

Om rengörnngsmassan förblir smutsig, avlägsna med trasa. Golvet torkar på några timmar och kan sedan poleras.

Använd OSMO Colorin Underhålls- och rengöringsvax för att ta bort fläckar och ingrodd smuts. Doppa en tygbit i vaxet och gnugga direkt på fläcken.

Du kan också gnugga punkten med en röd rondell (björntunga). Avlägsna smutsen och låt ytan torka under ca en timme. Polera punkten vid behov.

En eller två gånger årligen:

 • hela golvytan bör behandlas med OSMO oljevax för trägolv (nr 3062, matt). Följ anvisningarna för OSMO Colorin då du oljebehandlar ytan. Mer information om skötsel av oljade trägolv och produktgruppen OSMO Colorin får du från: SARBON WOODWISE OY
 • Förse möbler och bordsben med möbeltassar. Det är skäl att lägga ett golvskydd under rullhjul på stolar vid arbetsplatser.
 • Använd inte rengöringsmedel som kan skrapa ytan vid golvtvätt. Använd dörrmattor. Rengör tvättredskapen med aromatfri eller lågaromatisk lösning.