Ofta ställda frågor

Är Timberwise verkligen finskt?

Trots sitt namn så är Timberwise helt och hållet finskt. Företaget ägs privat av finska ägare och produktionen är förlagd till staden Loimaa i sydvästra Finland. Tidigare var vårt företag helt fokuserat på export och det är därför det har ett engelskt namn. Vi exporterar även idag till hela världen.

Vilket ursprung har råmaterialen i Timberwise produkter?

Timberwise använder exklusivt PEFC-certifierade råmaterial. I det undre (lagret) skiktet och i (mellanlagret) mellanskiktet använder vi plywood av finsk gran, furu och björk. Ytmaterialen (ek, ask och lärkträ) kommer från EU, huvudsakligen från Centraleuropa. Timberwise använder inte råmaterial från Kina eller Ryssland.

Kan Timberwise-golv monteras tillsammans med golvvärme?

Timberwise produkter är väl lämpade för installation tillsammans med golvvärme. Läs installationsinstruktionerna noggrant och var särskilt uppmärksam på följande:

  • Golvtemperaturen får under inga omständigheter överstiga +27 °C.
  • Golvtemperaturen får inte variera regelmässigt med mer än 2 °C (elektrisk uppvärmning nattetid).
  • Det rekommenderade installationsavståndet för golvvärmekablar från Timberwise produkt är minst 30 mm. Det kan antingen vara ett mellanrum med luft (i trägolv) eller ett lager med fyllning (i betonggolv).

Lärk rekommenderas inte att installeras med golvvärme om man kan inte garantera att relativ fuktighet i rummet ska bli ständigt mellan 40 – 60Rh. Den här art av trä kan få sprickor om används i torrare förhållanden.

Läs Timberwise installationsinstruktioner för ytterligare information.

Hur ska oljevaxade golv skötas?

De ska dammsugas för att avlägsna lös smuts och torkas av regelbundet med en fuktig mopp. Rekommenderad rengöringslösning är varmt vatten och ett milt rengöringsmedel som t.ex. Osmo Color Wischfix samt skötselkoncentrat som också sköter om golvet. Timberwise parkett har UV-härdad oljevax som klarar en hel del slitage. En ny behandling behövs, beroende på slitage, först efter flera år.

Måste Timberwise golv behandlas efter montering?

Timberwise golv är klara att användas direkt efter montering. Om så önskas, kan det oljevaxade golvet behandlas med Osmo Color underhålls- och rengöringsvax innan användning.

Varför känns oljevaxade ytor ibland sträva, har de fått tillräckligt med ytbehandlande ämne?

Timberwise använder mer mängder än normalt av oljevax, vilket gör att ytan kan kännas strävare. Ytan blir dock mjukare vid användning och rengöring.

Vilka underlagsmaterial kan användas under Timberwise golv?

Vi rekommenderar Timberwise underlagsmaterial, som fungerar både som fuktskydd och ljuddämpare. Timberwise underlagsmaterial är tillräckligt robust och inte alltför böjligt. Om det finns fukt i underlaget (t.ex. betong) måste du välja ett fuktspärrande material. Om du väljer ett annat underlagsmaterial än det från Timberwise rekommenderar vi att du kontakter återförsäljaren eller fabriken för att kontrollera att det är kompatibelt med Timberwise parkett.

Lämpar sig lärkträ till golv?

Lärkträ är ett uppskattat lövträ som ofta används inomhus. Ytans hårdhet i lärkträ är den största av alla lövträn så det lämpar sig väl som golv.

Uppstår det sprickor i Timberwise-golvet under vintern?

Små sprickor kan uppstå i fogarna om luften är torr, men tack vare de mikrofasade kanterna på brädorna syns de normalt inte. Timberwise golv krymper endast en sjättedel på bredden jämfört med ett normalt trägolv.

Hur stor yta kan Timberwise-golv bli monterade på som installationsgolv?

Som tumregel, ca 8 m på längden och 10 m på bredden. För större golv måste man göra en expansionsfog. Vid montering måste ett avstånd på 10 mm lämnas vid golvets sidor för hydroskopiska förändringar. Om golvets bredd överstiger 6 meter måste ett avstånd på 1,5 mm per varje ytterligare meter lämnas för hydroskopiska förändringar. Olika rum ska ha separata golv monterade, ett L-format område monteras t.ex. som två separata golv för att ge tillräckligt utrymme för naturliga hydroskopiska förändringar. Om du vill undvika expansionsutrymmen mellan rummen rekommenderar vi att limma fast golvet (till) i undergolvet.