Timberwise produktgaranti

Timberwise ger tio års garanti på strukturen och ytbehandlingen av parketten fr.o.m. inköpsdatumet.

Garantin gäller för de förstklassiga parketterna och täcker råmaterial och tillverkningsfel. Garantin gäller för parketter monterade för privat bruk i normala bostadsförhållanden när monterings- och underhållsanvisningarna från Timberwise har följts. Garantin gäller inte för parkettbrädor som har monterats på golvet och upptäckts vara klart felaktiga under montering. (De ska läggas undan och ersättas med felfria brädor utan kostnad) Felaktiga brädor ska läggas åt sidan och de ersätts med felfria brädor utan kostnad av Timberwise. Repor och märken orsakade vid användning är normalt slitage och täcks inte av garantin. Eventuell ansvällning eller krympning av plankorna orsakat av avvikelser från normala rumsförhållanden (+18–24 °C, RH 40–60 %) täcks inte av garantin. Eftersom trä är ett naturligt material täcks inte de karaktäristiska färgvariationerna av garantin. Parkettbrädor med eventuella färgdefekter ska läggas undan vid monteringen.

Den högsta ersättningen under garantin är värdet av golvmaterialet. Eventuella indirekta kostnader täcks inte av garantin.
Kostnader för golvreparation kan endast ersättas om det föreligger ett avtal på förhand med tillverkaren. Timberwise förbehåller sig rätten att reparera, låta en tredje part utföra reparationen eller byta ut det defekta golvet. Vid ansvarsskyldighet under garantin ska den defekta parketten returneras till tillverkaren på ett sätt som avtalas från fall till fall.

Timberwise produktgaranti (.pdf)

Timberwise Oy
PL 99, Juvantie 222
32201 Loimaa, Finland

info@timberwise.fi
+358 2 763 6420