Ask

Fraxinus excelsior

Saarni
Ask är ett lövfällande lövträ. Det är ett vackert, hårt och hållbart virke och därför ett utmärkt val som golvmaterial. Beroende på sortimentet och ytbehandlingen kan ett askgolv vara lugnt och harmoniskt eller livligt och färgstarkt.

Timberwise använder endast europeisk ask i sina produkter.

Askens densitet är 690 kg/m3 i lufttorkat tillstånd och Brinellhårdheten är 3,2-4,7 HB.

Saarni