Brandklass

Finns i brandklass C(fl) S1

EN ISO 9239-1:2010 standard
På särskild begäran erbjuder vi brandklassning för vanliga 15 mm Timberwise-produkter med struktur av björkplywood som har en högre brandklass C(fl) som ofta krävs för offentliga lokaler. Produkten är färdig att användas direkt efter installation utan separata behandlingar, vilket sparar tid och kostnader på plats.

Brandklass C