Certifikat och Miljö

För ren inomhusluft

Formaldehyd är en hälsofarlig kemikalie som har en negativ inverkan på inomhusluftens kvalitet. En av de främsta källorna till formaldehyd är spånskivan men formaldehyd kan också avdunsta från laminat, parkett och paneler om man har använt lim innehållande formaldehyd för att limma dem. Formaldehyd kan irritera ögonen och de övre luftvägarna även med låga mängder, och misstänks även ha ett samband med astmasymtom. Dessa fakta är anmärkningsvärda speciellt för familjer med små barn som kryper och leker på golvet.
Golvet är en av hemmets största ytor och som tillverkare av golv har Timberwise därför valt produktsäkerhet som en av våra viktigaste kvalitetskriterier. Vi är den första parkettfabriken i världen att använda helt formaldehydfritt lim i alla våra produkter.

Trygga och utsläppsfria produkter förbättrar boendekomforten, säkerställer en bättre andningsluft i ditt hem och minskar risken för allergier och astma.

No Added FormaldehydeEkologinen

Ekologin skapas genom praktiskt arbete

Timberwise-parkettgolv är ett bra och tryggt val både för ditt hem och för miljön. Våra produkter uppfyller alla krav i EU-direktiven (CE-märkning, DoP-prestandadeklaration), och hör till följande utsläpps- och limfogsklasserna för byggnadsmaterial: JAS F**** och JAS2. Inget lämnas åt slumpen när det gäller säkerheten för våra produkter. Vi är den första golvfabriken i världen med att använda helt formaldehydfritt lim i alla våra produkter.

Förutom ren andningsluft är vi även måna om miljön. Virket vi utnyttjar kommer från PEFC-certifierade skogar där antalet träd som växer överstiger antalet som huggs ner. För att säkerställa en hållbar utveckling använder vi inga exotiska träslag alls.

Vi följer det miljövänliga sättet att tänka i vår fabrik. Vi använder t.ex. inte utrotningshotade träslag, utan har tvärtom specialiserat oss på färgbehandlingar som gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder färgytor med exotiskt utseende på våra certifierade råmaterial. Vi återvinner också allt avfall och alla biprodukter från våra tillverkningsprocesser. Till exempel sågspånet använder vi för uppvärmning av våra torkkamrar.

PEFC            Real Wood           nwfa
Ekologisuus