Allergimärkning av Timberwise

KVALITETSGOLV – LIKA VIKTIGT SOM LUFTEN DU ANDAS

Golvet är en av hemmets största ytor. Därför är det viktigt att parkettgolvet inte innehåller några skadliga kemikalier som släpps ut i inomhusluften. Formaldehyd är ett exempel på en kemikalie som vi vet irriterar ögon och luftvägar redan i små halter. Timberwises golv innehåller ingen formaldehyd eller skadliga kemikalier, så små barn kan med glädje leka och krypa omkring på golvet.

Tammiparketti GREY

Tammiparketti GREY

Timberwise har gjort produktsäkerhet – och framför allt ren inomhusluft – till en hjärtesak. Vi är den första parkettfabriken i världen som har slutat använda formaldehydhaltigt lim i alla sina produkter. Allergi- och Astmaförbundet i Finland har beviljat Timberwise som första, och hittills enda, parkettillverkare rätt att använda Allergimärkningen i anknytning till våra produkter.

Beviljandet av Allergimärkningen för Timberwises parkettgolv är en hederssak för oss. Samtidigt hjälper det oss föra vidare vårt budskap om hur viktigt det är att tänka på inomhusluften och utsläppsfrågor även när man väljer golv! Ju större golvytan är, desto större kan mängderna skadliga utsläpp i inomhusluften vara om formaldehydhaltiga lim och ytbehandlingsmedel använts vid tillverkningen av golvet. Vi på Timberwise har valt en annan riktning och värdesätter ren inomhusluft i såväl hem som i övriga lokaler och tillverkar därför alla våra produkter utan tillsatt formaldehyd.

Vi har fått den internationella certifieringen JAS F**** för den låga utsläppshalten hos våra parkettgolv. Certifieringen motsvarar den finländska M1-klassificeringen. Vi kommer också att uppdatera vår M1-klassificering under våren 2016.

Genom att välja Timberwises parkettgolv med Allergimärkning främjar du en bättre och renare inomhusluft. Då får du även ett hållbart, skandinaviskt och naturenligt golv till ditt hem.

Mer om Allergimärkningen och kriterierna för det, vikten av ren inomhusluft och Allergi- och Astmaförbundet finns i länkarna nedan.

Mer information om Allergi- och astmaförbundet och Allergimärkningen
Mer information (på finska) om Vikten av ren inomhusluft
Mer information om Formaldehyd