Timberwise-produktens uppbyggnad

Robust struktur

NYHET! Struktur av björkplywood – enastående stabilitet

Tre korslimmade skikt minskar golvets hydroskopiska förändringar och dess reaktioner på förändrade fukt – och temperaturförhållanden betydligt jämfört med solida plankor eller trägolv med två skikt. Möjliga hydroskopiska förändringar sker inuti strukturen och därför uppstår sprickor i golvet ytterst sällan, vilket dä mot oftast är fallet med solida golvplankor.

Plywoodprodukter betraktas normalt som strukturer i två skikt, dvs. de saknar den motviktsfanér som Timberwise produkterna har. I våra produkter läggs en motvikstfanér till som ett tredje skikt i produkten vilket möjliggör en flytande installation av produkten och håller den stabil. Som en föregångare i branschen använder Timberwise en 9 mm tjock finsk björkplywoodpanel i ädelträ som mellanskikt, vilket är betydligt mer hållbart och stabilt än barrträdsplywood som normalt brukar användas.

De hydroskopiska förändringarna i strukturen minskar eftersom den så kallade speglingseffekten som är karaktäristiskt för mellanskikt är obefintlig när det gäller björkplywoodens mellanskikt. Golvets yta hålls jämn utan vågeffekt. Produkten är lämplig för krävande omständigheter till exempel i Skandinvien, Sydeuropa och Mellanöstern där temperaturer och fuktighet varierar enligt säsong.

Dessutom förbättras golvets mekaniska hållbarhet: det blir kraftigare och hållbarare. Björkplywood förbättrar även golvets ljud- och fuktisolerande egenskaper.

Koivuvanerirakenne

WiseLoc – ett lättmonterat click system

WiseLoc-click systemet är lätt och snabbt att installera. Plankorna kan monteras en efter en, eftersom vid monteringen trycks 5G-tvärfogen ned och låses automatiskt tack vare fjädern. Därför behöver man inte till exempel montera golvet en rad åt gången i en viss vinkel, vilket förutsätter flera montörer, utan en planka åt gången är nog. Ett låssystem är snabbare att montera än en limfog. Om ett problem som måste åtgärdas uppstår under monteringens gång går det lätt och snabbt att demontera golvet.

WiseLoc-click systemet kräver ett mycket jämnt undergolv därför att den tillåtna avvikelsen är bara ±2 mm/2 m. Vid en högre avvikelse måste golvet jämnas ut före montering.

Här finns mer information om hur låssystemet installeras.

Side tongue & groove structure

Sidospontens konstruktion

End tongue & groove structure

Ändspontens konstruktion

Wiseloc-logo
Tack vare WiseLoc-click systemet är Timberwise en av de mest lättmonterade parketterna på marknaden.